Àrea d'Energia

En curs

 

COLEOPTER (programa Interreg Sudoe)

Consulta Local per a l'Optimització de Polítiques Territorials sobre Energia Rural

COLEOPTER desenvolupa un enfocament integrat de renovació energètica a edificis públics, associant desafiaments tècnics, socials i econòmics.

Té com a objectiu fer un diàleg territorial amb les parts interessades locals per co-construir el pla de treball de renovació d'un edifici públic. L´enfocament comprèn l´ús d´auditories innovadores que impliquin el nexe aigua-energia per estalviar.

L'ús de BIM com a eina de col·laboració facilita el diàleg (experts/no experts) sobre un model 3D dels edificis i permet gestionar de manera col·laborativa el treball de renovació. Es provarà en edificis exemplars de Cartagena (Es), Combraille (Fr) i Póvoa de Lanhoso (Pt) i es reproduirà a Andorra per validar-ne la transferibilitat.

COLEOPTER està dissenyat per donar resposta als desafiaments del Sudoe: increment de la sensibilització mitjançant el diàleg per augmentar les taxes de renovació, l'estudi del nexe aigua-energia i la difusió d'eines col·laboratives BIM.


https://www.coleopter.eu/coleopter-es/

 

Àmbit: Europa

Entitats/institucions participants: 

  • RURENER
  • ADENE (Agência para a Energia, Portugal) - Agencia Portuguesa de Energía
  • CETENMA (Asociación Empresarial Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente de la Región de Murcia, España)
  • UPC - ISST (Universitat Politècnica de Catalunya - Instituto universitario de investigación en Ciencia y Tecnologías de la Sostenibilidad, Espanya)
  • CIM DO AVE (Comunidade Intermunicipal do Ave, Portugal)
  • AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA (España)
  • MPdL (Município da Póvoa de Lanhoso, Portugal)
  • SM Est Creuse (SYNDICAT MIXTE FERME EST CREUSE, Francia)

Entitat finançadora: Unió Europea (FEDER)

Pressupost del projecte: 1.454.944,07 €

Data d'inici: 10.2019. Data prevista de finalització: 10.2022. 

Investigador responsable: Martí Rosas

 

Finalitzats

 

Accés a l'energia per als pobres a l'Àfrica subsahariana per assolir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (Energy for All 2030)


L'accés a serveis energètics és fonamental per a l'assoliment dels vuit objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM). A l'Àfrica Sub-Sahariana 2 de cada 3 famílies -sobretot a les zones rurals- viuen sense electricitat o accés a serveis moderns d'energia. Les solucions basades en infraestructura descentralitzada i energies renovables sovint són l'única opció viable per als usuaris amb baixes demandes d'energia i que viuen en zones aïllades. Els objectius principals d’aquest projecte són:

  • Contribuir a l'assoliment dels ODM en àrees marginals rurals i urbanes dels països més pobres de l'Àfrica subsahariana a través d'un millor accés a l'energia a nivell local.
  • Augmentar el suport públic i polític en tota la UE per a una resolució de les institucions europees sobre l'accés a l'energia per als pobres i assegurar que el suport a l'accés a l'energia es transforma en acció.

Àmbit: Internacional.
Entitats/institucions co-participants: Practical Action (Regne Unit), Stockholm Environment Institute (Suècia), EDUCON (República Txeca) i Universitat Politècnica de Catalunya(Espanya). Coordina: Practical Action.
Entitat finançadora: EuropeAid. Codi: DCI-NSA ED/2009/201-885. Amb el co-finançament del CCD - fons 0,7% UPC.
Data d'inici: 01.04.2010. Data prevista de finalització: 01.04.2013.
Investigador responsable: Enrique Velo
Pàgina web: http://grecdh.upc.edu/projectes/altres/e4a-2030

+ informació icona PDF
Més informació aquí. 

 

 

Els impactes del gas i les seves infraestructures: construint lligams entre entitats barcelonines i territoris afectats, des de la recerca-acció i la investigació activista

 

El present projecte pretén facilitar la capacitat d’incidència política de la ciutadania a través d’una proposta d’aprenentatge servei sobre els impactes del gas i les seves infraestructures. La metodologia proposada combina la recerca-acció, expertesa de l’Institut de Sostenibilitat de la UPC, amb la investigació-activista, conduïda per l’Observatori del Deute en la Globalització; en el marc de l’assignatura Taller de Recerca-Acció del Màster de Ciencia i Tecnologies de la Sostenibilitat de la UPC.

En una primera fase es farà una anàlisi del Port de BCN, important punt entrada de gas a Europa, es realitzaran entrevistes a entitats del districte Sants-Montjuic i a les comunitats afectades per les infraestructures gasístiques al territori català. Amb aquesta informació es redactarà un document per polítics (policy briefing) i una unitat didàctica per Instituts. Per últim, es presentaran els resultats al consell de barri, a instituts i a reunions amb representants polítics.

L’ApS per tant, tindrà dimensions de recerca, sensibilizació i formació cercant la generació de vincles entre la ciutat de BCN i els territoris afectats per les infraestructures gasístiques, amb un enfocament crític i de justícia social cap a la incidència política.

Àmbit: Global

Coordina: Observatori del Deute en la Globalització (ODG) - Alfons Pérez    

Entitats/institucions participants: Institut Universitari de Recerca en Ciències i Tecnologies de la Sostenibilitat (IS.UPC)

Entitat finançadora: Ajuntament de Barcelona

Entitat cofinançadora: Unió Europea

Data d'inici: 01.12.2016 Data prevista de finalització: 30.11.2017 

Investigador responsable (UPC): Jordi Segalàs

Més imatges del projecte