Organització

Direcció

Elisabet Roca Bosch

Responsables Acadèmics

Olga Alcaraz Sendra

Sotsdirecció

Míriam Villares Junyent

Secretaria Acadèmica

Mobilitat Internacional i Dobles Diplomes

Àlvar Garola Crespo

Treball de Fi de Màster

Olga Alcaraz Sendra

Qualitat i Pla d'Acció Tutorial

Martí Rosas Casals

Convenis de Col·laboració Universitat-Empresa / Borsa de Treball / Alumni

Àlvar Garola Crespo

PDI Vinculat

Javier Alvarez del Castillo

Juan Climent Vilaro

Alberto Cuchi Burgos

Karina Gibert

Franscesc Marginya Torner

Carme Martin Escofet

Jordi Morato Farreras

Joan de Pablo Ribas

Carles Riba Romeva

Antoni-maria Claret Roca Rosell

Fermin Sanchez Carracedo

Enric Trullols Farreny

Eva Vidal Lopez

Maria Gonçalves 

Gemma Cervantes

Dolors Grau

Jordi Cunill

Pablo Buenestado

Gemma Tejedor

Personal de Suport a la Recerca

Boris Lazzarini

Elsa Giffard

Becades beques d'aprenentatge

Alvaro Jacques Jimenez Parot

Angel Mendoza Poma

Sergio Jacinto Ruiz