Línies de recerca

Àmbits

  • Canvi Climàtic

  • Economia circular i ecologia industrial

  • Educació per a la sostenibilitat

  • Sostenibilitat urbana i infraestructura verda

  • Transició energètica

  • Disseny sostenible

 

Metodologies

  • Modelització i simulació de sistemes complexos

  • Recerca transdisciplinar

  • Anàlisi de cicle de vida

  • Serveis ecosistemics, planificació estrategica i resiliència