Comparteix:

Doctorat en Sostenibilitat


La recerca en Sostenibilitat aplega especialistes de diferents origens i formacions, amb perspectives disciplinàries molt variades però amb la voluntat comuna de contribuir al desenvolupament de les nostres societats, ampliant les opcions i capacitats de les futures generacions a definir el seu propi camí.

La recerca en Sostenibilitat aplega especialistes de diferents origens i formacions, amb perspectives disciplinàries molt variades però amb la voluntat comuna de contribuir al desenvolupament de les nostres societats, ampliant les opcions i capacitats de les futures generacions a definir el seu propi camí.

La Universitat Politècnica de Catalunya inclou en el programa de Doctorat en Sostenibilitat tots aquells estudis i recerques que es plantegen com a objectiu els reptes actuals de la Sostenibilitat: l’esgotament, distribució i gestió dels recursos naturals, inclosos els energètics i hídrics; els impactes del canvi climàtic i els mecanismes d’adaptació i mitigació; la modelització dels sistemes socioambientals i avaluació de la seva evolució i desenvolupament; la pobresa i els desequilibris en els entorns urbans i rurals; la innovació tecnològica i les concepcions integrades en la construcció, l’arquitectura i la gestió de serveis públics i de l’ambient; així com la preservació i potenciació dels patrimonis i les memòries ambientals i culturals.

La Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat és un camp de recerca amb una gran capacitat interdisciplinària, que permet la integració de moltes disciplines. Ens ofereix l’oportunitat de fer contribucions originals, no solament en la comprensió i la resolució dels problemes que condicionen el benestar i desenvolupament de pobles i societats, sinó també en la configuració d’una nova perspectiva d’anàlisi de la nostra realitat, integrant no solament aproximacions des de diferents disciplines sinó també als propis actors dels processos de canvi.

Aquest programa de doctorat obre, doncs, la porta a professionals i investigadors amb voluntat i capacitat per afrontar aquests reptes i aportar-ne solucions mitjançant aportacions acadèmiques d’impacte internacional.

Curs acadèmic
 • Inici: 1 d'octubre
 • Final: 30 de setembre
Durada dels estudis 4 anys (a temps complet) o 7 anys (a temps parcial)
Tipus de docència Presencial
Núm. de places 10
Titulació oficial Programa de Doctorat en Sostenibilitat per la Universitat Politècnica de Catalunya (inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)
Dedicació Modalitat a triar en el moment de realitzar la preinscripció:
 • Temps complet
 • Temps parcial
Preu Més informació sobre preus i bonificacions
Més informació sobre beques i ajuts
Coordinació Martí Rosas Casals
Secretaria UPC-Campus Nord
Edifici C2, Despatx 202
Tel.: +34 934 017 094
Email: doctorat.SOS.camins@upc.edu
Més informació Escola de doctorat

Quan?

Oberta tot l'any.

Com?
 • Comprova que compleixes els requisits d'accés.
 • Assegura't de tenir la teva documentació legalitzada.
On?

Al web de preinscripció de la UPC.

Qui admet?

La Comissió Acadèmica del programa s'encarrega de valorar i admetre als candidats

 • Prioritza als alumnes que venen avalats per un director.
 • És indispensable tenir una via de finançament.
Quan sabré si m'han admès?

En el termini d'un mes des que inicieu el tràmit.

Document que genera el tràmit

La Unitat de Suport als Estudis de Doctorat de l'Escola de Camins genera la carta d'admissió un cop estigui resolta l'admissió.

MÉS INFORMACIÓ

Alumnat de primer

Com?

Presencialment.

On?

A la Unitat de Suport a la Gestió d'Estudis de Doctorat de l'Escola de Camins.

Edifici C-2 Planta 2a
Despatx 202
08028 Barcelona

Quan?
 • Ordinària: De l'1 al 31 d'octubre.
 • Extraordinària: Durant tot el mes de febrer.

Alumnat a partir de segon

Com?

On-line

On?

Mitjançant l'e-Secretaria

Quan?
 • Ordinària: De l'1 al 31 d'octubre.
Documents que genera el tràmit
 • Matrícula (e-Secretaria)
 • Certificat de matrícula (e-Secretaria)

MÉS INFORMACIÓ

Qui avalua?

La Comissió Acadèmica de cada programa.

Quan?
 • Al mes de juliol. El director i l'alumne rebran prèviament un correu indicant com i quan hauran de lliurar la documentació per tal que la Comissió acadèmica del programa faci l'avaluació.
IMPORTANT: La no presentació de la documentació exigida comporta la valoració de NO APTE.
Quan sabré el resultat?

Al setembre, quan la Comissió hagi resolt, rebreu un correu electrònic avisant de què les notes estan penjades a la e-Secretaria.

Documents que genera el tràmit
 • Certificat acadèmic oficial

MÉS INFORMACIÓ

Què és?

El pla de Recerca (PR) és el document que mostra l'esquema del projecte que s'està elaborant, amb el qual s'inicia la recerca i que farà de guia al llarg dels estudis.

Quin format ha de tenir?
Quan l'he de presentar?

El primer any d'estudis es presenta el document i es defensa públicament davant d'un tribunal. Els anys següents caldrà presentar a finals de curs l'actualització del mateix tal com indicarà el gestor del programa.

Les defenses públiques, s'agrupen en dues convocatòries:

 • al mes de juny (pels alumnes matriculats per primer cop al setembre).
 • al mes de febrer (pels alumnes matriculats per primer cop a la matrícula extraordinària de febrer).

Per consultar dates pregunteu al responsable administratiu de cada programa.

En què consisteix la defensa pública?

És l’exposició oral de la memòria del Pla de Recerca. Té una durada màxima de 20 minuts, seguits de 5 minuts d'un torn de comentaris i preguntes per part del tribunal. La qualificació serà "Satisfactori" o "No satisfactori”. En cas de rebre un "No satisfactori", la Comissió del Programa pot donar fins a 6 mesos per fer les esmenes necessàries.

El tribunal estarà format per tres doctors, dos del programa de doctorat i un tercer d’extern al programa. No poden formar part d'aquest tribunal ni els directors, ni els tutors de la tesi.

MÉS INFORMACIÓ

Quan?

De l'1 d'octubre al 30 de setembre.

ATENCIÓ: La Unitat de Doctorat no formalitzarà dipòsits de tesi els dies festius, inhàbils (en els que s'inclouen els períodes de baixa ocupació) ni el període comprès entre el 22 i el 31 de juliol ni del 18 al 23 de desembre del 2024. Les tesis dipositades fins el 30 de setembre del 2024 es consideren del curs acadèmic 2023-2024.

MÉS INFORMACIÓ

Per sol·licituds de...

 • Canvi de temps complet a temps parcial
 • Canvi de director
 • Prorrogues
 • Paralitzacions d'estudis
On?

Entreu a instància genèrica de la seu electrònica UPC i pugeu el document definit per cada tràmit a ED (impresos).

 

Per informació i tràmits sobre...

 • Cotuteles
 • Convenis
 • Doctorat industrial
 • Beques
 • Mobilitats
 • Legalització de documents
 • Equivalències
On?

Consulteu el web de l'Escola de Doctorat de la UPC.