Josa García-Tornel, Alejandro

Coordinador de Màsters de l’Institut de Sostenibilitat

directori UPC
alejandro.josaarrobaupc.edu

Avaluació quantitativa de la sostenibilitat. Anàlisi del valor i teoria de la utilitat multiatribut. Avaluació de la sostenibilitat de solucions constructives (paviments urbans i industrials, sistemes de sanejament, estructures de contenció,...). Anàlisi del cicle de vida de productes derivats del ciment. Avaluació mediambiental de processos i productes de la construcció.

Producció científica

Articles seleccionats

Oliver-Solà, J.; Josa, A.; Arena, A.P.; Gabarrell, X.; Rieradevall, J. (2011) "The GWP-Chart: an environmental tool for guiding urban planning processes: application to concrete sidewalks", Cities, 28(3): 245-250.

Alarcon B.; Aguado A.; Manga R.; Josa A. (2011) "A value function for assessing sustainability: application to industrial building", Sustainability, 3(1): 35-50.

Oliver-Sola, J.; Josa, A.; Rieradevall, J.; Gabarrell, X. (2009) "Environmental optimization of concrete sidewalks in urban areas", International journal of life cycle assessment, 14(4): 302-312.

Izquierdo, M.; Querol, X.; Josa, A., Vazquez, E.; López-Soler, A. (2008) "Comparison between laboratory and field leachability of MSWI bottom ash as a road material",  Science of the total environment, 389(1): 10-19.

Josa, A.; Aguado, A.; Byars, E.; Cardim, A. (2007) "Comparative analysis of the life cycle impact assessment of available cement inventories in the EU", Cement and concrete research, 37(5): 781-788.

Projectes is.upc

Mapa de titulacions de Formació Permanent de la UPC en l’àmbit de la Sostenibilitat

Àmbit: Local.
Conveni subscrit amb: Fundació Politècnica de Catalunya.
Data d'inici: 01.10.2010. Data de finalització: 01.03.2011.
Responsable: Alejandro Josa