Comparteix:

Torres López, Antonio Luis

Director/tutor de tesis del Programa de Doctorat en Sostenibilitat

directori UPC
torresarroba.jpgetp.upc.edu

Estudi dels factors econòmics, ambientals i socials de la generació de residus municipals en un àmbit metropolità que influeixen en una gestió sostenible dels residus. Nous processos d'obtenció de materials cel·lulòsics i de reciclatge de paper més respectuosos amb el medi ambient i amb reducció de consums energètics.

Producció científica

Articles seleccionats

Cadena, E.M.; Vidal, T.; Torres, A.L. (2010) "Can the laccase mediator system affect the chemical and refining properties of the eucalyptus pulp?", Bioresource Technology, 101(21):8199-8204.

Cadena, E.M.;  Chiriac, A. I.; Pastor, F.I. J.; Diaz, P.; Vidal, T.; Torres, A.L. (2010) "Use of cellulases and recombinant cellulose binding domains for refining TCF kraft pulp", Biotechnology Progress, 26(4):960-967.

Cadena, E.M; Vidal, T.; Torres, A.L. (2010) "Influence of the hexenuronic acid content on refining and ageing in eucalyptus TCF pulp", Bioresource Technology, 101(10):3554-3560.

Cadena,  E.M.; Garcia, J.; Vidal, T.; Torres, A.L. (2009) "Determination of zeta potential and cationic demand in ECF and TCF bleached pulp from eucalyptus and flax. Influence of measuring conditions", Cellulose, 16(3): 491-500.

Álvarez, M.D.; Sans, R.; Garrido, N.; Torres, A.L. (2008) "Factors that affect the quality of the bio-waste fraction of selectively collected solid waste in Catalonia", Waste Management, 28(2):359-366.


 

Sánchez-Balvas, L.; De Felipe, J.; Sureda, B.Metabolisme urbà a Terrassa: comprensió de la ciutat amb el

seu entorn natural. Informe de conjuntura de Terrassa.2010,pp. 203 - 217.05/2011