Comparteix:

Velo García, Enrique

Secretari de l’Institut de Sostenibilitat

e-velo

directori UPC / web personal
enrique.veloarroba.jpgupc.edu

Energia: eficiència energètica, microgeneració de calor i electricitat, generació distribuïda, energia de la biomassa, accés a l’energia en zones rurals de països en desenvolupament. Educació Superior i Sostenibilitat.

Producció científica

Articles seleccionats

Pérez-Fortes, M.; Laínez-Aguirre, J.M.; Arranz-Piera, P.; Velo, E.; Puigjaner, L. (2012) "Design of regional and sustainable bio-based networks for electricity generation using a multiobjective MILP approach", Energy (in press).

Garfí, M.; Ferrer-Martí, L.; Velo, E.; Ferrer, I. (2012) "Evaluating benefits of low-cost household digesters for rural Andean communities", Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16: 575–581. 

Pérez-Fortes, M.; Arranz-Piera, P.; Laínez, J.M.; Velo, E.; Puigjaner, L. (2011) "Optimal location of gasification plants for electricity production in rural areas", Computer Aided Chemical Engineering, 29: 1809-1813.

Ferrer, I; Garfi, M.; Uggetti, E.; Ferrer-Martı, I.; Calderon, A.; Velo, E. (2011) "Biogas production in low-cost household digesters at the Peruvian Andes", Biomass&Bioenergy, 35(5):1668-1674. 

Ferrer-Martí, L.; Pastor, R.; Capó, G.M.; Velo, E. (2011) "Optimizing microwind rural electrification projects. A case study in Peru", Journal of Global Optimization, 50(1):127-143.

Tesis doctorals dirigides

Conceptual design of alternative energy systems from biomass

Pérez Fortes, Maria del Mar (2011). Programa de doctorat en Enginyeria de Processos Químics. Universitat Politècnica de Catalunya. Data de lectura: 27.06.2011. Directors: Puigjaner Corbella, Lluís; Velo García, Enrique.

Projectes is.upc en curs

Energy Access for the poor in Sub-Saharan Africa to meet the Millennium Development Goals (Energy for All 2030)

Àmbit: Internacional.
Entitats/institucions co-participants: Practical Action (Regne Unit), Stockholm Environment Institute (Suècia), EDUCON (República Txeca) i Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya). Coordina: Practical Action.
Entitat finançadora: EuropeAid. Amb el co-finançament del CCD - fons 0,7% UPC.
Codi entitat finançadora: DCI-NSA ED/2009/201-885.
Data d'inici: 01.04.2010. Data prevista de finalització: 01.04.2013.
Pàgina web: http://grecdh.upc.edu/projectes/altres/e4a-2030
Investigador responsable: Enrique Velo