Comparteix:

Miralles Esteban, Núria

Responsable d'assignatures del Màster en Sostenibilitat

directori UPC
nuria.mirallesarroba.jpgupc.edu

Caracterització química de l'aigua i dels sediments. Avaluació dels riscos per a la salut humana i els ecosistemes.


Producció científica

Articles seleccionats

Yacoub, C.; Pérez-Foguet, A.; Miralles, N. (2012) "Trace metal content of sediments close to mine sites in the Andean region," TheScientificWorldJOURNAL.

Florido, A.; Valderama, C.; Arévalo, J.A.; Casas, I.; Martínez, M.; Miralles, N. (2010) "Application of two sites non-equilibrium sorption model for the removal of Cu(II) onto grape stalk wastes in a fixed-bed column", Chemical Engineering Journal, 156:298-304

Valderama, C.; Arévalo, J.A.; Casas, I.; Martínez, M.; Miralles, N.; Florido, A. (2010) "Modelling of the Ni(II) removal from aqueous solutions onto grape stalk wastes in fixes-bed column", Journal of Hazardous Materials, 174:144-150

Miralles, N.; Martínez, M.; Florido, A.; Casas, I.; Fiol, N.; Villaescusa, I. (2008) "Grape stalks waste as low cost biosorbents: an alternative for metal removal from aueous solutions", Solvent Extraction and Ion Exchange, 26:261-78

Martínez, M.; Miralles, N.; Hidalgo, S.; Fiol, N.; Poch, J.; Villaescusa, I. (2006) "Removal of lead(II) and cadmium(II) from aqueous solutions using grape stalk waste (Almería)",  Journal of Hazardous Materials, 133:203-211

Projectes is.upc en curs

Xarxa Andina de Posgraus en Gestió Integrada dels Recursos Hídrics (RAP-GIRH)

Àmbit: Internacional.
Entitats/institucions co-participants: Wageningen University & Research centre (Holanda), Universidad Mayor de San Simón (Bolivia), Universidad del Valle (Colombia), Universidad Central del Ecuador (Ecuador), Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú), Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Perú) i Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya). Coordina: Wageningen University & Research centre.
Entitat finançadora: EuropeAid.
Data d'inici: 01.04.2012. Data prevista de finalització: 01.04.2015.
Responsable:
Núria Miralles

Desenvolupament d'un sistema participatiu sobre la qualitat ecològica dels rius a la regió de Cajamarca

Àmbit: Internacional.
Entitats/institucions co-participants: Universidad Nacional de Cajamarca (Perú), Universitat de Barcelona (Espanya) i i Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya). Coordina: Universitat Politècnica de Catalunya.
Entitat finançadora: AECID. Codi: AP/036126/11.
Data d'inici: 13.12.2011. Data prevista de finalització: 12.12.2012.
Investigador responsable:
Núria Miralles

Projectes is.upc finalitzats

Estudi per al desenvolupament d'un sistema de monitorització del medi ambient a la zona del llac Titicaca

Àmbit: Internacional.
Conveni subscrit amb: Fondo de Cooperación Hispano Peruano. Entitats/institucions co-participants: Unidad de Gestión de PROPESCA (Perú), Ministerio de la Producción (Perú), Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya). Coordina: Universitat Politècnica de Catalunya.
Entitat finançadora: AECID. Amb el co-finançament del CCD - fons 0,7% UPC.
Data d'inici: 31.10.2011. Data prevista de finalització: 31.12.2011.
Responsable:
Núria Miralles