Comparteix:

Que fem

Recerca, formació i divulgació per a una transició justa i sostenible.

L’Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat de la UPC - BarcelonaTech és una unitat acadèmica que promou, coordina i fa formació, recerca i divulgació transdisciplinàries. Se centra en les interaccions entre societat i medi natural a través de l’anàlisi de models alternatius i tecnologies per fer front als principals reptes socioambientals actuals i afavorir una transició justa i sostenible. 
Aquestes activitats les du a terme el nostre equip interdisciplinari de personal docent i investigador, personal postdoctoral, estudiants i personal de suport a la recerca.

    

Visió, missió i activitats

Per afrontar els desafiaments del desenvolupament humà sostenible cal consolidar un espai acadèmic interdisciplinari dins de la comunitat de la UPC per fer prosperar el progrés científic i la innovació tecnològica. Amb aquesta visió, l'enfocament de recerca de l'ISST es distingeix perquè integra aspectes econòmics, ambientals i socials als camps de la tecnologia, l’arquitectura i l’enginyeria, així com marcs de referència de tancament de cicles i pensament sistèmic. L'excel·lència acadèmica, les xarxes estratègiques internacionals i locals i un enfocament transdisciplinari per a la creació i la difusió del coneixement són característiques clau de l'Institut. 

Conseqüentment, la missió de l'Institut és generar eines tècniques i conceptuals per crear un model productiu i de desenvolupament més sostenible, i participar en l'esforç de la UPC per brindar suport científic i tècnic al progrés humà, social, cultural i econòmic. 

  

Les activitats de l'ISST es desenvolupen en tres eixos:

Obertura de la recerca en sostenibilitat als grups i al personal investigador de la UPC, coordinant i promovent projectes de recerca interdisciplinaris i transdisciplinaris.

Organització i promoció de cursos i titulacions específiques de postgrau. Màsters, programes de doctorat i altres activitats docents especialitzades, directament vinculats amb la recerca de la UPC als camps de les ciències de la sostenibilitat i les tecnologies sostenibles. Integració de la sostenibilitat en altres programes educatius de la UPC.

Transferència de tecnologia i promoció de la cultura de la sostenibilitat. Difusió dels resultats de la recerca que es fa a l'ISST, tant a la comunitat universitària com a la societat en general. Foment del compromís i de la interacció de la UPC amb la societat, i impuls del suport de la UPC a les demandes de la ciutadania per promoure el progrés cap a models de desenvolupament més sostenibles.