Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Recerca i projectes / Relació de projectes

Relació de projectes

DIGNITY - DIGital traNsport In and for socieTY

L'objectiu general de DIGNITY, transport digital dins i per a la societat, és fomentar un ecosistema de viatges digital sostenible, integrat i fàcil d'utilitzar que millori l'accessibilitat i la inclusió social, juntament amb l'experiència de viatge i la vida diària de tots els ciutadans.

El projecte aprofundeix en l'ecosistema del transport digital per comprendre tota la gamma de factors que poden provocar disparitats en l'adopció de solucions de mobilitat digitalitzada per part de diferents grups d'usuaris a Europa. Analitzant la transició digital tant des de la perspectiva de l'usuari com del proveïdor, DIGNITY analitza els reptes que suposa la digitalització, per després dissenyar, provar i validar l'enfocament DIGNITY, un concepte nou que pretén convertir-se en l'"ABC per a un sistema de viatges inclusiu digital".

L'enfocament combina metodologies de disseny inclusives provades amb els principis de l'anàlisi prospectiva per examinar com una implicació estructurada de tots els actors (institucions locals, actors del mercat, grups d'interès i usuaris finals) pot ajudar a superar la bretxa digital creant conjuntament solucions de mobilitat més inclusives i mitjançant la formulació de marcs polítics centrats en l'usuari.


Àmbit: Sostenibilitat Urbana

Entitats/institucions participants:

 • ISINNOVA
 • MOBIEL 21
 • BUAS
 • UPC
 • IZT
 • UCAM
 • FACTUAL
 • BARCELONA REGIONAL
 • Tilburg
 • NEXTBIKE
 • Municipality of Ancona
 • myCicero
 • Conerobus
 • The Flemish Department of Mobility and Public Works

Entitat finançadora: H2020 EU funding

Pressupost del projecte: 2.750.367,50 €

Data d'inici: 01.2020. Data prevista de finalització: 12.2022. 

Investigador responsable: Elisabet Roca

 

EDINSOST2-ODS: INTEGRACIÓ DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE EN LA FORMACIÓ EN SOSTENIBILITAT DE LES TITULACIONS UNIVERSITÀRIES ESPANYOLES

El projecte és la continuació del projecte EDINSOST (MINECO – EDU2015-65574-R). Es construeix sobre els resultats del projecte anterior afegint els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides analitzant com introduir eficientment i eficaçment les competències en ODS en els graus del sistema universitari espanyol.

L'objectiu principal és graduar titulats amb les competències en sostenibilitat i els ODS que requereix la societat. Per això s'identificaran com s'han d'ensenyar/aprendre les competències en ODS, i es desenvoluparà formació per al professorat i eines d'aprenentatge.

 

Àmbit: Educació

Entitats/institucions participants:

 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Universidad Politécnica de Madrid
 • Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea
 • Universidad de Sevilla
 • Universidad Internacional de Catalunya
 • Universidad de Murcia
 • Universidad de Salamanca
 • Universidad Complutense de Madrid

Entitat finançadora: Ministerio Español de Ciencia, Innovación y Universidades, Agencia Estatal de Investigación, y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con el código RTI2018-094982-B-I00.

Pressupost del projecte: 58.564 €

Data d'inici: 10.2019. Data prevista de finalització09.2022. 

Investigador responsable: Jordi Segalàs i Fermín Sánchez

 

COLEOPTER (programa Interreg Sudoe)

Consulta Local per a l'Optimització de Polítiques Territorials sobre Energia Rural

COLEOPTER desenvolupa un enfocament integrat de renovació energètica a edificis públics, associant desafiaments tècnics, socials i econòmics.

Té com a objectiu fer un diàleg territorial amb les parts interessades locals per co-construir el pla de treball de renovació d'un edifici públic. L´enfocament comprèn l´ús d´auditories innovadores que impliquin el nexe aigua-energia per estalviar.

L'ús de BIM com a eina de col·laboració facilita el diàleg (experts/no experts) sobre un model 3D dels edificis i permet gestionar de manera col·laborativa el treball de renovació. Es provarà en edificis exemplars de Cartagena (Es), Combraille (Fr) i Póvoa de Lanhoso (Pt) i es reproduirà a Andorra per validar-ne la transferibilitat.

COLEOPTER està dissenyat per donar resposta als desafiaments del Sudoe: increment de la sensibilització mitjançant el diàleg per augmentar les taxes de renovació, l'estudi del nexe aigua-energia i la difusió d'eines col·laboratives BIM.


https://www.coleopter.eu/coleopter-es/

 

Àmbit: Europa

Entitats/institucions participants: 

 • RURENER
 • ADENE (Agência para a Energia, Portugal) - Agencia Portuguesa de Energía
 • CETENMA (Asociación Empresarial Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente de la Región de Murcia, España)
 • UPC - ISST (Universitat Politècnica de Catalunya - Instituto universitario de investigación en Ciencia y Tecnologías de la Sostenibilidad, Espanya)
 • CIM DO AVE (Comunidade Intermunicipal do Ave, Portugal)
 • AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA (España)
 • MPdL (Município da Póvoa de Lanhoso, Portugal)
 • SM Est Creuse (SYNDICAT MIXTE FERME EST CREUSE, Francia)

Entitat finançadora: Unió Europea (FEDER)

Pressupost del projecte: 1.454.944,07 €

Data d'inici: 10.2019. Data prevista de finalització: 10.2022. 

Investigador responsable: Martí Rosas

 

Natwip

Solucions Basades en la Natura per a la gestió de l'aigua al periurbà: vinculant les dimensions ecològica, social i econòmica

El projecte "Nature Based Solutions for Water Management in the Periurban" pretén contribuir a tancar la bretxa del cicle de l'aigua explorant les potencialitats que ofereix Nature Based Solutions (NBS) per abordar els reptes de gestió de l'aigua en àrees paisatgístiques que han estat desateses, perquè es troben a les zones de transició entre l'urbà i el rural, anomenades periurbanes.

L'objectiu principal és intercanviar experiències d'aprenentatge entre l'associació i promoure el debat entre ciència i societat per tal de conscienciar els professionals i usuaris sobre l'aplicació de NBS per gestionar l'escassetat d'aigua, la contaminació i els riscos relacionats amb els esdeveniments hidrològics extrems.

Hi ha 4 subobjectius del projecte que s'assoliran a través de quatre paquets de treball (WP) que tenen com a objectiu (1) revisar experiències internacionals, (2) establir un marc metodològic per avaluar NBS, (3) aplicar el marc als estudis de cas i ( 4) crear una narració comuna. Pretén avançar més enllà de l'estat de l'art on la qüestió de tancar la bretxa del cicle de l'aigua es restringeix als nuclis urbans, ignorant les especificitats de les zones periurbanes. La innovació del projecte rau a construir i compartir coneixements sobre el potencial de les NBS per a l'aigua als espais periurbans. El projecte inclourà llocs d'estudi de cas a Noruega, Suècia, Espanya, Polònia, Sud-àfrica, l'Índia i el Brasil, on els socis del projecte han establert contactes i es centraran en zones periurbanes.

 

Àmbit: Sostenibilitat Urbana

Entitats/institucions participants: 

 • Södertörn University, Stockholm, Sweden
 • Norwegian Geotechnical Institute (NGI), Oslo, Norway
 • Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona-Tech (UPC), Barcelona, Spain
 • Stellenbosch University, Stellenbosch, South Africa
 • Anugrah Narayan College (A.N. College), Patliputra University, Patna, India
 • Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden
 • International Institute for Sustainability (IIS-Rio), Rio de Janeiro, Brazil

Entitat finançadora: Spanish Ministry of Science and Innovation (MCIU/AEI/FEDER) PCI2019-103674) + Water JPI

Pressupost del projecte: (UPC) 82.500 €

Data d'inici: 04.2019. Data prevista de finalització: 03.2022. 

Investigador responsable: Elisabet Roca

 

EEISHEA, Enhancing Entrepreneurship, Innovation and Sustainability in Higher Education in Africa

El Institut de sostenibilitat participa en un nou projecte Erasmus+ que promou emprenedoria, innovació i sostenibilitat a les universitats africanes.
El projecte, liderat per la Universitat de Aalborg (Dinamarca) té com a objectiu principal iniciar un canvi educatiu sustenible a les 5 institucions educatives més grans d’Àfrica integrades en el projecte, redissenyant unes millor pràctiques respecte als enfocaments d’aprenentatge i ensenyament i mètodes d’entrega.

 

Una conseqüència d’aquesta modernització serà l’impacte en el sector educacional d’Àfrica malgrat la disseminació de la informació de unes millors pràctiques. Una altra conseqüència serà la provisió de graduats equipats amb habilitats d’emprenedor i innovador per l’ocupabilitat i l’autoocupació i el reconeixement de temes de sostenibilitat rellevants per a la societat.

 

Àmbit: Global

Entitats/institucions participants: 

 • Universitat Politècnica de Catalunya a través del IS.UPC
 • Universitat de Aalborg (Dinamarca)
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Aalborg University (Dinamarca)
 • University of Copenhagen (Dinamarca);
 • Roskilde University (Dinamarca);
 • Royal Institute of Technology (Suècia)
 • Kwame Nkrumah University of Science and Technology (Ghana);
 • University of Ghana (Ghana);
 • Sokoine University of Agriculture (Tanzania);
 • State University of Zanzibar (Tanzania);
 • Kilimanjaro Christian Medical University College (Tanzania).

Entitat finançadora: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Pressupost del projecte: 999.849 €

Data d'inici: 09.2017. Data prevista de finalització: 09.2022. 

Investigador responsable: Jordi Segalàs

 

Finalitzats

Circular Design - Learning for Innovative Design for Sustainability (L4IDS) (Entitat finançadora European Commission - ERASMUS+), 1.11.2016 - 31.10.2019)
Investigador responsable Jordi Segalàs

 

EDINSOST- Educació i Innovació Social per la Sostenibilitat (Entitat finançadora Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación- Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, Convocatoria 2015, Modalidad 1: «Proyectos De I+D+I»), 15.09.2016 - 15.09.2019)
Investigador responsable Jordi Segalàs i Fermín Sánchez

 

ECORKWASTE - Gestió integrada i sostenible dels residus de suro en la indústria del suro (Entitat finançadora European Comission - Environment (LIFE Programme)), 01.09.2015 - 31.12.2018)
Investigador responsable Joan de Pablo Ribas

 

Investigar i promoure les problemàtiques globals en els ensenyaments científic-tècnics (Entitat finançadora Ajuntament de Barcelona, 01.11.2015 - 30.10.2017)
Investigador responsable 
Agustí Pérez Foguet


Els impactes del gas i les seves infraestructures: construint lligams entre entitats barcelonines i territoris afectats, des de la recerca acció i la investigació activista (Entitat finançadora Ajuntament de Barcelona, 01.12.2016 - 30.11.2017)
Investigador responsable Jordi Segalàs

 

 Mitigació del canvi climàtic, desenvolupament humà sostenible i salut humana (Entitat finançadora Fundació "La Caixa", 12.12.2016 - 12.12.2017)
Investigadors responsables Olga Alcaraz i Josep Xercavins
 

 

Transversalitzant el DHS en les ensenyances tècniques a l’entorn de Barcelona (Entitat finançadora Ajuntament de Barcelona, 01.10.2013 - 31.12.2014)
Investigador responsable
Agustí Pérez Foguet


LA DIMENSIÓ GLOBAL ALS ESTUDIS TECNOLÒGICS "GDEE" - Transversalitzant l'educació per al desenvolupament (Entitat finançadora EuropeAid, 01.02.2013 - 31.01.2015)
Investigador responsable
Agustí Pérez Foguet


Xarxa Andina de Posgraus en Gestió Integrada dels Recursos Hídrics (RAP-GIRH)
(Entitat finançadora EuropeAid, 01.04.2012/01.04.2015)
Investigador responsable
Núria Miralles

 

Creació i reforç de capacitats de l'ARA-Nord per a la planificació i gestió de recursos hídrics a les conques internes de Cabo Delgado, Moçambic
(Entitat finançadora EuropeAid, 01.03.2012/01.09.2014)
Investigador responsable Agustí Pérez Foguet

 

Establishing Modern Master-level Studies in Industrial Ecology (IEMAST)
(Entitat finançadora EACEA, 15.10.2011/14.10.2014)
Investigador responsable
Jordi Segalàs

 

Training Courses for Public Services in Sustainable Infrastructure Development in Western Balkans (SDTRAIN)
(Entitat finançadora EACEA, 15.10.2011/14.10.2014)
Investigador responsable Jordi Segalàs

 

Erasmus Intensive Program: International Seminar on Sustainable Technology Development (STD)
(Entitat finançadora OAPEE-Unidad de Educación Superior 2012-1-ES1-ERA10-54367 EACEA, 2011/2014)
Investigador responsable Jordi Segalàs

 

Valorització en origen de residus orgànics en el Parc Mediterrani de la Tecnologia
(Entitat finançadora Diputació de Barcelona i Universitat Politècnica de Catalunya (Llavors de Sostenibilitat 2010)
Investigador responsable Xavier Martínez Farré

Pàgina web http://compostpmt.cbl.upc.edu/

 

Desenvolupament d'un sistema participatiu sobre la qualitat ecològica dels rius a la regió de Cajamarca
(Entitat finançadora AECID, 01.02.2012/01.02.2013)
Investigador responsable
Núria Miralles

 

Acció col·lectiva, gestió de recursos hídrics i adaptació al canvi climàtic a la regió central de Nicaragua
(Entitat finançadora AECID, 13.12.2011/12.12.2012)
Investigador responsable Agustí Pérez Foguet

 

Millora de l'avaluació i planificació dels serveis d'Aigua, Sanejament i Higiene en context rural i periurbà, mitjançant el desenvolupament d'eines de gestió amb enfocament basat en drets
(Entitat finançadora AECID, 01.11.2011/31.10.2012)
Investigador responsable Agustí Pérez Foguet

 

Creation of third cycle studies - Doctoral Programme in Renewable Energy and Environmental Technology  (CREDO)
(Entitat finançadora EACEA, 15.10.2010/14.10.2013)
Investigador responsable Jordi Segalàs

 

Accés a l'energia per als pobres a l'Àfrica subsahariana per assolir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (Energy for All 2030)
(Entitat finançadora EuropeAid, 01.04.2010/01.04.2013)
Investigador responsable
Enrique Velo
Pàgina web http://grecdh.upc.edu/projectes/altres/e4a-2030


Estudi per al desenvolupament d'un sistema de monitorització del medi ambient a la zona del llac Titicaca
(Entitat finançadora AECID. Amb el co-finançament del CCD - fons 0,7% UPC, 31.10.2011/27.05.2012)
Investigador responsable
Núria Miralles

 

 

Assessorament per tal de garantir la Qualitat Tècnica dels Estudis i Plans necessaris per a la Construcció de Sistemes d’Irrigació a Arsi Zone, Etiòpia
(Entitat finançadora IntermonOxfam, 02.05.2011/30.06.2011)
Investigador responsable
Agustí Pérez Foguet

 

Pla d’acció per a la distribució dels serveis d’aigua, sanejament i higiene (WASH) als districtes de Suba i Homa bay
(Entitat finançadora UNICEF Kènia. Amb el co-finançament del CCD - fons 0,7% UPC, 01.11.2010/30.09.2011)
Investigador responsable
Agustí Pérez Foguet

 

 

Mapa de titulacions de Formació Permanent de la UPC en l’àmbit de la Sostenibilitat
(Entitat finançadora AECID, 01.10.2010/01.03.2011)
Investigador responsable
Alejandro Josa