Àrea d'Aigua

Aigua | Construcció i Territori | Educació | Energia | Sector Productiu

Índex projectes en curs

 

Índex projectes finalitzats

 

En curs

 

Natwip

Solucions Basades en la Natura per a la gestió de l'aigua al periurbà: vinculant les dimensions ecològica, social i econòmica

El projecte "Nature Based Solutions for Water Management in the Periurban" pretén contribuir a tancar la bretxa del cicle de l'aigua explorant les potencialitats que ofereix Nature Based Solutions (NBS) per abordar els reptes de gestió de l'aigua en àrees paisatgístiques que han estat desateses, perquè es troben a les zones de transició entre l'urbà i el rural, anomenades periurbanes.

L'objectiu principal és intercanviar experiències d'aprenentatge entre l'associació i promoure el debat entre ciència i societat per tal de conscienciar els professionals i usuaris sobre l'aplicació de NBS per gestionar l'escassetat d'aigua, la contaminació i els riscos relacionats amb els esdeveniments hidrològics extrems.

Hi ha 4 subobjectius del projecte que s'assoliran a través de quatre paquets de treball (WP) que tenen com a objectiu (1) revisar experiències internacionals, (2) establir un marc metodològic per avaluar NBS, (3) aplicar el marc als estudis de cas i ( 4) crear una narració comuna. Pretén avançar més enllà de l'estat de l'art on la qüestió de tancar la bretxa del cicle de l'aigua es restringeix als nuclis urbans, ignorant les especificitats de les zones periurbanes. La innovació del projecte rau a construir i compartir coneixements sobre el potencial de les NBS per a l'aigua als espais periurbans. El projecte inclourà llocs d'estudi de cas a Noruega, Suècia, Espanya, Polònia, Sud-àfrica, l'Índia i el Brasil, on els socis del projecte han establert contactes i es centraran en zones periurbanes.

 

Àmbit: Sostenibilitat Urbana

Entitats/institucions participants: 

  • Södertörn University, Stockholm, Sweden
  • Norwegian Geotechnical Institute (NGI), Oslo, Norway
  • Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona-Tech (UPC), Barcelona, Spain
  • Stellenbosch University, Stellenbosch, South Africa
  • Anugrah Narayan College (A.N. College), Patliputra University, Patna, India
  • Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden
  • International Institute for Sustainability (IIS-Rio), Rio de Janeiro, Brazil

Entitat finançadora: Spanish Ministry of Science and Innovation (MCIU/AEI/FEDER) PCI2019-103674) + Water JPI

Pressupost del projecte: (UPC) 82.500 €

Data d'inici: 04.2019. Data prevista de finalització: 03.2022. 

Investigador responsable: Elisabet Roca

Finalitzats 

  

Creació i reforç de capacitats de l'ARA-Nord per a la planificació i gestió de recursos hídrics a les conques internes de Cabo Delgado, Moçambic

La nova política sobre l’aigua a Moçambic (2007), és un pas endavant per a millorar la política del país i els reglaments relacionats amb l’aigua, establint com a prioritats: i) satisfer les necessitats bàsiques d’aigua per a consum humà, ii) millorar les condicions de sanejament, iii) desenvolupar un ús eficient de l’aigua per al desenvolupament econòmic, iv) garantir l’agua per a la conservació del medi ambient, v) reduir les inundacions i sequera i conseqüentment la vulnerabilitat i vi) promoure la integració regional. La responsabilitat més gran recau sobre les autoritats de la conca. L’objectiu d’aquest projecte és millorar la capacitat dels ARA-Norte (Autoridad de la Cuenca de las cuencas del norte del país) en la gestió de les conques internes de Montepuez Messalo, la costa de Megaruma i en relació amb: (1) Control dels recursos hídrics, (2) avaluació de la infraestructura de l’aigua, (3) la gestió ambiental, planificació i control dels recursos hídrics, portant a la participació i implicació dels actors involucrats.


Àmbit: Internacional.
Entitats/institucions co-participants: ARA-Norte (Moçambic), Amphos 21 (Espanya), Augas de Galicia (Espanya), Universidade da Coruña (Espanya) i Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya). Coordina: Augas de Galicia.
Entitat finançadora: EuropeAid.
Data d'inici: 01.03.2012. Data prevista de finalització: 01.09.2014.
Investigador responsable: Agustí Pérez Foguet

  Més informació aquí.

Acció col·lectiva, gestió de recursos hídrics i adaptació al canvi climàtic a la regió central de Nicaragua

L'objectiu principal d'aquest projecte és millorar el coneixement sobre processos d'acció col·lectiva en la gestió de l'aigua, tant per a consum humà com agrícola en els departaments de Jinotega i Matagalpa. Aquest tema és rellevant en el context institucional nicaragüenc, on l'aprovació de la Llei General d'Aigües Nacionals (2007) i la Llei Especial de Comitès d'Aigua Potable i Sanejament (CAPS) (2010), promouen la formalització de l'Acció Col·lectiva a institucions com els CAPS i els districtes de reg. Així mateix, és d'especial interès en el context de variabilitat, canvi climàtic i incertesa, on l'acompliment de les institucions locals i la seva capacitat d'acció col·lectiva a l'hora de garantir l'accés als recursos hídrics és fonamental com un mecanisme de resposta a sovint poc considerat i analitzat.


Àmbit: Internacional.
Entitats/institucions co-participants: Universidad Nacional Autónoma. Managua –UNAN-Managua- (Nicaragua), Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza –CATIE- (Costa Rica), Colegio de Posgraduados (México), Universidad Politécnica de Madrid (Espanya), Universidad Complutense de Madrid (Espanya), Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya). Coordina: Universitat Politècnica de Catalunya.
Entitat finançadora: AECID. Codi: AP/035017/11.
Data d'inici: 01.02.2012. Data prevista de finalització: 01.02.2013.
Investigador responsable: Agustí Pérez Foguet

+ informació

 

Desenvolupament d'un sistema participatiu sobre la qualitat ecològica dels rius a la regió de Cajamarca

Projecte de recerca aplicada sobre la qualitat ambiental de l’aigua a la conca del Jequetepeque, al nord del Perú. En la regió de Cajamarca, la mineria es una activitat a gran escala que pot afectar en termes socio-ambientals. Per això es planteja la necessitat de tenir un coneixement acurat sobre l’estat de l’ambient i la possible afectació del recurs aigua mitjançant un monitoratge d’aigua, sediments, macroinvertebrats i avaluació de la toxicologia dels sediments. Concretament es pretén acabar desenvolupant un índex que avalui l’estat del recurs hídric i que pugi ser fàcilment emprat per la població afectada, especialment la població rural, com a eina de vigilància de l’aigua.

 

Àmbit: Internacional.
Entitats/institucions co-participants: Universidad Nacional de Cajamarca (Perú), Universitat de Barcelona (Espanya) i Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya). Coordina: Universitat Politècnica de Catalunya.
Entitat finançadora: AECID. Codi: AP/036126/11.
Data d'inici: 13.12.2011. Data prevista de finalització: 12.12.2012.
Investigador responsable: Núria Miralles

Més informació aquí.


Millora de l'avaluació i planificació dels serveis d'Aigua, Sanejament i Higiene en context rural i periurbà, mitjançant el desenvolupament d'eines de gestió amb enfocament basat en drets

Els clars vincles entre la manca d'accés als serveis d'aigua, sanejament i higiene (WASH), desenvolupament i lluita contra la pobresa han situat aquesta problemàtica en una prioritat per a la comunitat internacional. S'han impulsat en els darrers anys diferents estratègies destinades a assegurar un accés segur a aquests serveis bàsics. L'objectiu de l'estudi és el desenvolupament de les eines específiques per a millorar l'avaluació i la planificació dels serveis WASH a l'escala local. L'estudi s'implementarà en el municipi de Manhiça i es considerarà tant l'àmbit periurbà propi de la municipalitat com el rural. Línies de consideració:

a. Identificar indicadors fiables i pertinents per a l'avaluació del sector.

b. Enfortir les capacitats de les institucions públiques locals.

c. Desenvolupar projectes de planificació urbanística que integrin la provisió dels serveis bàsics.


Àmbit: Internacional.
Entitats/institucions co-participants: UN Habitat (Moçambic), Municipalitat Manhiça (Moçambic), Fundació FCBarcelona (Espanya) i  Universidad Politècnica de Catalunya (Espanya). Coordina: Universitat Politècnica de Catalunya.
Entitat finançadora: AECID. Codi: 11-CAP2-1562. Amb el co-finançament del CCD - fons 0,7% UPC.
Data d'inici: 01.11.2011. Data prevista de finalització: 31.10.2012.
Investigador responsable: Agustí Pérez Foguet

Estudi per al desenvolupament d'un sistema de monitorització del medi ambient a la zona del llac Titicaca

L’estudi neix a partir de la identificació per part de la Unitat de Gestió del PROPESCA per assolir l’objectiu transversal de l’adequada administració basada en l’ecosistema, en la pesca i l’aqüicultura en el marc del Programa de Recolzament a la Pesca Artesanal, l’Aqüicultura i el Maneig Sostenible de l’Ambient-PROPESCA. L’objectiu és dissenyar i implementar un sistema de monitoratge ambiental amb un doble enfocament: i) conèixer l’estat actual del medi ambient (línia base) determinant la qualitat ecològica de la zona estudiada, que permeti l’establiment de polítiques i normes de protecció i conservació de la qualitat ambiental i els recursos naturals, i ii) determinar l’existència d’alteracions per metalls traça a la regió que puguin afectar l’aprofitament sostenible del recurs hídric. El present estudi es va dur a terme a la part nord de la conca del Titicaca mitjançant un monitoratge de sediments i microinvertebrats, realitzat en el mes de novembre de 2011, a més a més de l’ús d’índexs desenvolupats per a l’avaluació de la qualitat ecològica de la Regió Puno. Actualment es troba en fase d’anàlisi de sediments i es preveu la seva consecució per a finals del mes de maig.


Àmbit: Internacional.
Conveni subscrit amb: Fondo de Cooperación Hispano Peruano. Entitats/institucions co-participants: Unidad de Gestión de PROPESCA (Perú), Ministerio de la Producción (Perú), Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya). Coordina: Universitat Politècnica de Catalunya.
Entitat finançadora: AECID. Amb el co-finançament del CCD - fons 0,7% UPC.
Data d'inici: 31.10.2011. Data prevista de finalització: 27.05.2012
Responsable:
Núria Miralles

 

Assessorament per tal de garantir la Qualitat Tècnica dels Estudis i Plans necessaris per a la Construcció de Sistemes d’Irrigació a Arsi Zone, Etiòpia

La Vall del Rift d’Etiòpia Central és part del Rift de l’Àfrica Oriental abastant una superfície aproximada de 10.000 km2. Amb una població estimada del voltant d’1,9 milions de persones, i una economia basada en l’agricultura, l’escassetat d’aigua està sorgint com una restricció important. En ser una conca tancada, la intervenció relativament petita en els recursos de terres i l’aigua poden tenir conseqüències de gran abast per als ecosistemes, béns i serveis, i poden minar potencialment la sostenibilitat de la zona. Per tant, es requereix una gestió eficient de l’aigua, amb la finalitat de revertir els grans impactes ambientals i la manca d’un accés ampliat a l’aigua, tant que afecta a la població més vulnerable de la conca. Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar eines per a millorar les decisions sobre la gestió de l’aigua, a través dels recursos hídrics de la conca del modelat, avaluació d’impactes ambientals degut a l’escassetat d’aigua i l’aigua a la comprensió i la gestió ambiental de la conca.

Àmbit: Internacional.
Conveni subscrit amb: IntermonOxfam. Entitats/institucions co-participants: IntermonOxfam (Etiòpia) i Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya). Coordina: Universitat Politècnica de Catalunya.
Entitat finançadora: IntermonOxfam. 
Data d'inici: 02.05.2011. Data de finalització: 30.06.2011.
Responsable:
Agustí Pérez Foguet

Més informació aquí.

 

Pla d’acció per a la distribució dels serveis d’aigua, sanejament i higiene (WASH) als districtes de Suba i Homa bay

A Homa Bay i a Suba, l’accés a l’aigua potable i el sanejament segueixen sent una tasca complexa, que provoca el brot de malalties transmeses per l’aigua, com ara la diarrea, la febre tifoidea i el còlera. Ambdós districtes han estat recurrentment propensos a estar afectats pel còlera. La inversió en aigua i sanejament, per tant, apareixen com estratègia clau per millorar les condicions de salubritat.

 

A partir de la identificació d’aquest problema i per recolzar els districtes de Homa Bay i Suba i els seus esforços per promocionar el desenvolupament regional i reduir la pobresa, aquest projecte té com a objectiu preparar un pla estratègic per la distribució dels serveis d’aigua, sanejament i higiene (WASH) a la població. Aquesta àrea ha estat interpretada com un nucli de recolzament, ja que el pla esmentat hauria de contribuir a una aplicació coordinada i centrada en les activitats de WASH. En resum, el pla aconseguiria un creixement sostenible i equitatiu en aquest sector, en ser una guia general sobre com augmentar l’accés sostenible a l’aigua potable i a un sanejament adequat a més a més de millorar els hàbits en relació a l’higiene.

Àmbit: Internacional.
Conveni subscrit amb: UNICEF Kènia. Entitats/institucions co-participants: UNICEF (Kènia), Alternative Programme Solutions (Kènia), District Water Offices of Homa Bay and Suba Districts (Kènia) i Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya). Coordina: Universitat Politècnica de Catalunya.
Entitat finançadora: UNICEF Kènia. Amb el co-finançament del CCD - fons 0,7% UPC.
Data d'inici: 01.11.2010. Data de finalització: 30.09.2011.
Pàgina web: http://grecdh.upc.edu/projectes/convenis/documents/executive-summary-wash-suba-homa-bay-kenya
Responsable:
Agustí Pérez Foguet