Gran èxit de la Jornada Internacional de Minería Urbana a Barcelona

Gran èxit de la Jornada Internacional de Minería Urbana a Barcelona

Aquest dimecres 3 d'octubre des de les 08:30 s'ha dut a terme la Jornada internacional de Minería Urbana, organitzada per l'Institut de Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat (ISST), en el marc d'un projecte liderat per l'Observatori de la Deute de Globalització (ODG) i amb la participació del Servei Civil Internacional (SCI), subvencionat pel Pla Clima de l'Ajuntament de Barcelona.

Aquesta activitat desenvolupada a l'Aula Magna de la UPC ha començat amb les paraules de benvinguda de l'Elisabet Roca, directora de l'ISST, per després donar pas a diversos experts de diferents àrees per discutir els principals aspectes sociopolítics i desafiaments tecnològics de la mineria urbana en el context de l'emergència climàtica.

Davant la urgència i  necessitat d’abandonar els combustibles fòssils és fonamental,  la mineria urbana, és a dir, la recuperació de minerals ja extrets de les deixalles electròniques i altres deixalles, pot tenir un paper clau per a una transició justa.


Els diferents ponents van abordar temes importants com:

Martín Lallana (CIRCE - U Saragossa) va alertar sobre el fet que el subministrament de materials crítics està dominat per l'extracció primària mentre que les pèrdues per recollida i reciclatge són molt elevades.

Piotr Barczak (Oficina Europea de Medi Ambient) va destacar les insuficiències de la normativa europea per a la implantació actual d'un sistema miner urbà eficient.

Verónica Martínez (ENT) també va presentar els resultats del seu estudi sobre Mineria Urbana i el seu paper a l'emergència climàtica a la ciutat de Barcelona, encarregat per ODG.

María Vidal ha presentat el punt de vista de l’Agència de Residus de Catalunya i alerta que els fabricants de productes electrònics haurien de ser legalment responsables del que passa amb els seus productes i del seu reciclatge.

Benjamin Irvine, investigador del departament de Geografia de la UAB, va presentar els resultats sobre el reciclatge informal, que actualment és el més comú a escala global. Demana polítiques d'immigració que posin en valor la feina dels treballadors de la ferralla, la seva regularització podria crear llocs de treball directes en el sector del reciclatge.

Sofia Lara Schlezak (Escola de Mines de Colorado, UNITAR) va presentar els resultats del seu projecte de recerca d'enginyeria social sobre Mineria Urbana Inclusiva on s'ensenyen mètodes de separació i reciclatge d'elements electrònics a poblacions vulnerables per reduir riscos i promoure'n treball.

Pel que fa a les consideracions tècniques del reciclatge de materials crítics, José Luis Cortina (Dept. Ing. Química UPC) va explicar els diferents processos metal·lúrgics, destacant el seu important consum energètic així com la manca de qualificació en aquest àmbit a Espanya actualment.

Posteriorment, Toni Dorado (BioMetallum, Dept. Ing Minera, Industrial i TIC UPC) va revelar el procés alternatiu patentat que el seu equip va desenvolupar dins de la UPC, utilitzant bioprocessos microbians per extreure metalls amb precisió, millorant l'eficiència i velocitat d'extracció.

Les conferències van finalitzar amb la intervenció de Julia Margeth Theuer, estudiant del nostre Màster en Ciència i Tecnologia de Sostenibilitat, que va presentar els resultats del seu projecte de recerca-acció desenvolupat en un curs sobre el tema de la mineria urbana a Barcelona.

Tot seguit, es va dur a terme una taula de discussió que va permetre als assistents compartir els seus coneixements, experiències i inquietuds amb la presència d'importants veus en la mineria urbana i provinents de sectors administratius, acadèmics i privats. 

Durant la tarda, la jornada ha finalitzat amb un Taller Interdisciplinar a càrrec de lequip de BioMetallum on els participants han pogut experimentar amb vells dispositius electrònics en la recuperació de matèries primeres i residus crítics. Aquest taller va permetre entendre com identificar i extreure els diferents components dels nostres mòbils, on els assistents s'han pogut adonar que reciclar els telèfons més moderns s'ha tornat molt més difícil que el dels antics, perquè els components han estat altament miniaturitzats.


D'aquesta manera es tanca amb èxit aquesta jornada informativa, integradora i participativa sobre mineria urbana, un tema de creixent importància en la investigació i en les polítiques a nivell mundial que presenta importants solucions i reptes davant les quantitats creixents de residus electrònics i la necessitat de materials crítics per a la descarbonització energètica.Revisa la programació de la jornada continuació: