Comparteix:

Impulsar la innovació sostenible: El paper de CITES, el Grup de Recerca de l'ISST

14/02/2024

En la recerca d'un futur sostenible, el Grup de Recerca en Ciència i Tecnologia per a la Sostenibilitat (CITES) té com a objectiu contribuir a la innovació i la transformació.

Compromesos amb l'avanç de la recerca en sostenibilitat, CITES se centra a abordar els reptes més urgents als quals s'enfronta el nostre planeta.

 

 

Àrees de recerca: Navegar per les complexitats de la sostenibilitat

Canvi climàtic: Entendre i mitigar els impactes del canvi climàtic és primordial per garantir un futur sostenible. CITES investiga la dinàmica climàtica, les estratègies d'adaptació i les mesures de mitigació per combatre aquest desafiament global de manera efectiva.

Economia circular i Ecologia Industrial: La transició cap a una economia circular és essencial per reduir els residus i promoure l'eficiència dels recursos. CITES explora estratègies per implementar principis d'economia circular i fomentar la simbiosi industrial per minimitzar l'impacte ambiental.

Educació per a la sostenibilitat: l'educació juga un paper fonamental en la configuració de mentalitats i comportaments sostenibles. CITES desenvolupa enfocaments educatius innovadors i plans d'estudis per capacitar els individus i les comunitats per adoptar pràctiques sostenibles.

Sostenibilitat urbana i Infraestructura verda: Amb una ràpida urbanització, garantir la sostenibilitat de les ciutats és crucial. CITES examina estratègies de planificació urbana, iniciatives d'infraestructura verda i solucions de ciutat intel·ligent per millorar la sostenibilitat urbana i la resiliència.

Transició energètica: La transició a les fonts d'energia renovables és essencial per a mitigar el canvi climàtic i garantir la seguretat energètica. CITES explora les tecnologies d'energia renovable, els marcs de polítiques energètiques i els sistemes d'energia sostenible per facilitar la transició cap a un futur baix en carboni.

Disseny sostenible: Dissenyar productes, edificis i sistemes tenint en compte la sostenibilitat és imperatiu per reduir l'impacte ambiental. CITES promou principis de disseny sostenible, metodologies d'avaluació del cicle de vida i materials respectuosos amb el medi ambient per impulsar la innovació en pràctiques de disseny sostenible.

Metodologies: Eines per a la Innovació Sostenible

Modelització i Simulació de Sistemes Complexos: CITES utilitza tècniques avançades de modelització i simulació per analitzar sistemes socioecològics complexos. Aquestes eines faciliten la planificació d'escenaris, l'avaluació de riscos i els processos de presa de decisions per informar les estratègies de desenvolupament sostenible.

Recerca Transdisciplinària: Reconeixent la naturalesa interconnectada dels reptes de sostenibilitat, CITES adopta un enfocament transdisciplinari que integra coneixements de diverses disciplines. En fomentar la col·laboració entre experts de diferents àmbits, CITES genera solucions holístiques a problemes de sostenibilitat complexos.

Serveis ecosistèmics, planificació estratègica i resiliència: CITES avalua els serveis ecosistèmics, realitza exercicis de planificació estratègica i millora la resiliència al canvi ambiental. En entendre els beneficis que aporten els ecosistemes i implementar estratègies de gestió adaptativa, CITES promou esforços sostenibles de gestió de recursos i conservació.

Anàlisi del cicle de vida: L'anàlisi del cicle de vida és una eina potent per avaluar els impactes ambientals dels productes, processos i serveis al llarg del seu cicle de vida. CITES utilitza l'anàlisi del cicle de vida per identificar oportunitats per millorar el rendiment ambiental, reduir el consum de recursos i minimitzar la generació de residus.

 

Els membres del Grup CITES

Donar forma a un futur sostenible junts

A mesura que naveguem pels reptes del segle XXI, el treball del grup de recerca CITES té com a objectiu donar a conèixer el poder de la ciència i la tecnologia per impulsar la innovació sostenible. En abordar àrees de recerca clau i utilitzar metodologies d'avantguarda, l'ambició de CITES és transformar la nostra societat cap a un futur més sostenible i resilient.