Comparteix:

L’Institut de Sostenibilitat ISST-UPC participa en el projecte Europeu H2020 DIGNITY, que promou un sistema de transport digital inclusiu i accessible a tota la ciutadania

15/02/2020

 

La UPC participa en el projecte H2020 DIGNITY ‘Digital Transport in and for society’ (https://www.dignity-project.eu/), de duració de tres anys i amb un finançament de més de 2 milions d’euros,  que té com objectiu principal promoure un sistema digital d’accés al transport on es reconegui les capacitats de totes les persones, independentment de l’edat, la renda, l’estat social, la capacitat o la discapacitat. El projecte compta amb la participació d’un total de 14 socis europeus, entre universitats, centres de recerca, administració pública i empreses procedents de Catalunya, Alemanya, Bèlgica, Holanda, Itàlia i Regne Unit  vinculades a al sector de la mobilitat.


DIGNITY estudiarà els reptes que comporta la digitalització de la mobilitat pels usuaris potencialment vulnerables  a quedar-ne exclosos: gent gran, de baixos ingressos, amb discapacitats i migrants. S’analitzaran els factors que indueixen a la bretxa digital i es dissenyaran estratègies per garantir el dret a la mobilitat sostenible i segura de tota la ciutadania.

Concretament – a través d’un enfocament que combina metodologies de co-creació  i disseny inclusiu, amb la construcció participativa d’escenaris de futur, es desenvoluparan diferent projectes pilots a Catalunya, a la regió de Flandes (Bèlgica) i a les ciutats de Tilburg (Holanda) i Ancona (Itàlia) – el projecte vol promoure la creació de solucions de mobilitat digital inclusives i innovadores, que contemplin les necessitats de tota la ciutadania, amb especial atenció a les capes de població més vulnerables. També, es pretén contribuir a la millora de les polítiques de mobilitat amb models de governança adequats a un sistema de transport digitalitzat inclusiu.