Comparteix:

L'ISST participa al programa Blau 3005 de la UPC amb un curs inclusiu sobre Emergència Climàtica

22/01/2024

La Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) presenta 'Blau 3005,' una nova iniciativa educativa oberta a tothom, posant l'accent en els mòduls d'aprenentatge de petit format.

Aquests cursos estan pensats per a persones de totes les edats i procedències, oferint una oportunitat única per comprendre el món que ens envolta. Amb l'experiència de la UPC, el programa cobreix les assignatures actuals sense necessitat de titulacions específiques, utilitzant mètodes d'ensenyament pràctic.  

Blau 3005 és un projecte de divulgació proactiva de la UPC, que convida a totes les persones interessades en l'aprenentatge continu i el compromís comunitari. Té com a objectiu facilitar l'aprenentatge purament per a l'alegria del coneixement celebrades un cop a la setmana de manera presencial. L'enfocament inclusiu del programa fomenta la participació sense qualificacions prèvies, fomentant un entorn d'aprenentatge pràctic i experiencial.

Centrat en temes emergents, l'ISST ha dissenyat un dels mòduls inicials del programa que aborda el tema urgent de l'emergència climàtica. Incorpora visites site a Can Batlló, Eix Besos i Parc agrari del Baix Llobregat, aportant coneixements reals sobre l'aplicació de conceptes apresos.

Els objectius del programa inclouen presentar l'emergència climàtica des d'una perspectiva sistèmica, analitzar les causes i els efectes globals i locals i mostrar experiències transformadores de persones i institucions que lideren iniciatives de sostenibilitat.

La nostra càpsula d'aprenentatge de Blau 3005 “L'emergència climàtica. Què fem? Del coneixement científic a les iniciatives locals” està pensat per a totes les persones interessades en el canvi climàtic, oferint l'oportunitat d'entendre els seus impactes i aprendre mesures d'acció per a un futur més sostenible. El mòdul inclou 12 hores presenciales repartides en un mes, i comença el 7 de maig de 2024. 

Obert al públic, la matrícula d'aquests cursos de curt format està en curs